DEELNAMEVOORWAARDEN schrijfwedstrijd JOUW VERHAAL


Algemeen
1. Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de schrijfwedstrijd ”Jouw verhaal” (hierna: ‘de actie’).

2. De actie is een initiatief van Wind Publishing BV te Amsterdam (hierna: ‘Wind’) en Link Business Creatives in opdracht van AS Watson/Kruidvat/Jouw extravoordeelkaart en Beiersdorf/NIVEA (hierna met Wind gezamenlijk: ‘Partijen’).

3. De actieperiode start op 28 november 2013 en loopt tot en met 13 mei 2014. Het betreft een tijdelijke actie. Het is Partijen toegestaan om de actieperiode te verlengen. Partijen zijn gerechtigd de deelnamevoorwaarden tussentijds te wijzigen en behouden zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds te beëindigen.

Deelname
Deelname verloopt via de onderstaande procedure:

1.   Deelname aan deze promotionele actie geldt alléén voor geregistreerde Jouw extravoordeelkaarthouders  van Kruidvat. Deelnemers die tussen 28 november 2013 en 10 januari 2014 mee doen aan de actie, door middel van het uploaden van hun verhaal, maken kans om tot een van de veertig finalisten te behoren.
-   Het uploaden van de verhalen loopt van week 48 (2013) tot en met week 2 (2014)
-   Het verzamelen van stemmen loopt van week 48 (2013) tot en met week 3 (2014)
2.   Eind week 3 van 2014 worden de veertig finalisten bekendgemaakt.
3.   De veertig finalisten krijgen een trainingsdag op dinsdag 21 januari 2014, waar ze met behulp van de juryleden hun verhaal aanscherpen en zichzelf leren te presenteren om zo hun online profiel te perfectioneren.
4.   Vanaf 22 januari in 2014 staan de aangepaste profielen en verhalen, naar aanleiding van de trainingsdag, online. Vanaf dit moment gaan de stemmen op 0 en kunnen de veertig finalisten opnieuw stemmen verzamelen.
5.   De stemmen voor de tweede ronde start op zaterdag 1 februari en sluit op vrijdag 21 februari in 2014. De twee verhalen met de meeste stemmen (in de tweede stemronde) zijn gegarandeerd van plaatsing in een boek/verhalenbundel. De andere acht winnende verhalen zullen worden geselecteerd door de Jury.
6.   De boekpresentatie vindt plaats op 23 april in 2014. Hier wordt één winnaar gekozen die kans maakt op een uitgeefcontract bij Wind (eventueel in samenwerking met een andere uitgeverij).
7.   Het boek is in week 18 en 19 van 2014 in een oplage van 300.000 exemplaren verkrijgbaar bij Kruidvat bij aankoop van NIVEA actieproducten.
8.   In de eerste ronde worden de veertig finalisten door de vakkundige jury bepaald op basis van kwaliteit van het verhaal, waarbij het publiek middels stemmen ook al haar aandeel kan leveren. In de tweede ronde zijn de twee verhalen met de meeste stemmen gegarandeerd van plaatsing in de Jouw verhaal bundel. De andere acht winnende verhalen zullen worden geselecteerd door de jury.
9.   Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor publicatie in het hierboven genoemde boek wordt géén vergoeding betaald.
10.   Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze wedstrijdvoorwaarden.
11.   Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.
12.   In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de Deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten. Een Deelnemer moet in het bezit zijn van een geregistreerde Jouw extravoordeelkaart van Kruidvat.

Intellectuele Eigendom
1. Wind verkrijgt te allen tijde na uploaden door de deelnemer het bewerkings- en uitgaverecht op de respectieve inzendingen. Van de tien finalisten verkrijgt Wind daarenboven de optie op het mogen (doch niet moeten) uitgeven van het te schrijven eerstvolgende werk, zulks onder voorwaarden die overeenstemmen met een standaard uitgeefcontract en marktconforme percentages en inclusief de  bewerkingsrechten. Indien Wind deze optie opneemt kan zij dit eerstvolgende werk op elke manier die zij wenselijk acht exploiteren, zoals (her)uitgeven, bewerken en verfilmen. Op het boek en ook bij publicaties over de wedstrijd en over JOUW VERHAAL mogen we de naam en/of portret van de deelnemer gebruikt worden.     
2. Wind heeft het recht naar haar eigen inzicht (onderdelen van) inzendingen op www.jouwverhaal.nl te zetten, ze in een verzamelboek met (onderdelen van) korte verhalen op te nemen en/of te exploiteren zoals hierboven aangegeven, desgewenst onder vermelding van naam en/of gebruik van portret.

3. Inzendingen die naar inzicht van Wind niet passend worden geacht, onder meer vanwege het aanstootgevende, kwetsende, racistische, seksueel geladen, beledigende en/of commerciële karakter, kunnen door haar worden verwijderd.
Prijzenpakket

1. De prijzen zijn persoonsgebonden, zijn niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

2. De winnaar van Jouw verhaal 2014 wordt bekend gemaakt op de boekpresentatie die plaatsvindt op 23 april 2014. De winnaar krijgt  een uitgeefcontract bij Wind. Voor het uitgeefcontract gelden de standaard voorwaarden voor uitgeefcontracten en marktconforme percentages en inclusief de  bewerkingsrechten.

Privacy, publicatie en concurrentie
1.Door deelname aan deze actie verklaren Deelnemers zich akkoord met het feit dat Partijen de persoonsgegevens van de finalisten kunnen gebruiken voor publicitaire doeleinden met betrekking tot deze actie. Deelnemers die hun verhaal uploaden krijgen gedurende de actieperiode automatisch informatie over de wedstrijd toegezonden, al dan niet per mail.
2. De gegevens van Deelnemers worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan deze wedstrijd en zullen ook niet gedeeld worden met derden.

3. Winnende Deelnemers verplichten zich mee te werken en geven hierbij toestemming om aan publiciteit rond het auteurschap en de wedstrijd: dit kan zijn het geven van interviews, foto shoots, het gebruik van naam en portret, bijwonen van presentaties et cetera.

4. Winnende Deelnemers mogen gedurende twee (2) jaar vanaf de presentatie van hun inzending hun verhaal niet eveneens door een andere uitgeverij laten verspreiden.

Aansprakelijkheid
1. Partijen en/of de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enig door de Deelnemer geleden verlies of schade, dat voortvloeit uit of verband houdt met het deelnemen aan de actie.

Slotbepaling

1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

Indien u klachten heeft over deze wedstrijd kunt u uw klacht mailen naar  info@jouwverhaal.nl